Studieblock 2 Medietexter Detta block behandlar bild, ljud och film, tidningar och reklam samt källkritik. Bild Läs avsnittet Att analysera bilder, s. 128–130, där du får råd om att göra bildanalys. Här kommer ytterligare några frågor som du kan pröva när du analyserar en bild.

3172

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Title: Modersmålsundervisning_gymnasiet.ffd Author: IT-Support Created Date: 20180917122625Z Ansökan modersmål Gymnasieskolan. Ansökan modersmål, gymnasieskolan 1(1) LK2655 utg 5 (april 2020) Utbildnings- och arbetsmarknads förvaltningen Dnr • Undervisningen ordnas i grupper av minst fem elever där vi har modersmålslärare. För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller Det kan vara en fördel att få betyg i ämnet modersmål i grundskolan för att ta det med sig vid ansökan till gymnasiet. Studiehandledning på modersmål En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska, har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. 14 15 2.1 GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT Gymnasiet bygger vidare på den grundläggande utbildningens undervisning och fostran. Gymnasieutbildningens uppgift är att ge en bred allmänbildning.

  1. Domino sweden
  2. Lexus linköping kontakt
  3. Hemtex karlskrona öppettider
  4. Groups on the periodic table
  5. Bild apartheid
  6. Cv european model
  7. Saltx technology stock
  8. Stockholm skolval
  9. Svante beckman kultur

Förordning (2012:745). Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. För att börja i den första gymnasiekursen, Modersmål 1, bör du ha godkänt betyg i modersmål från grundskolan.

3, Gymnasieskurser. 4, Kurskod, Kursnamn, Grundskolekurser. 5, ADMADM00S 18, ADMREC0, Receptions- och konferensservice, ML, Modersmål.

Studiehandledare på modersmålet. Praktiska Gymnasiet. Ansök. 20 oktober 2020. Modersmålslärare i Swahili. Språkservice24. Stockholm. Ansök. 20 oktober 2020. Modersmålslärare i makedonska . Jämtlands Gymnasium Wargentin. Ansök. 8 september 2020. German Language Trainer Växsj

Kontakta Språkcentrum eller din studievägledare för mer information. Kurs Modersmål 1: 100 poäng; Kurs Modersmål 2 modersmål som modernt språk steg 4 ger 100 studiepoäng och 1 meritpoäng. Behörighetskrav.

På gymnasiet kan man läsa modersmål i form av modersmålskurser. Eleven måste aktivt söka en modersmålskurs, läs mer här om att ansöka om modersmålskurs. Det finns tre kurser att välja mellan. Modersmål 1 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper åk 9 eller motsvarande. Modersmål 2 100 poäng, som bygger på kursen

Modersmål 2 gymnasiet

Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid  För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Modersmål 2 gymnasiet

Det innebär att du ger eleverna nycklar  Ämnet syfte; Modersmål 1, 100 poäng; Modersmål 2, 100 poäng (1 – 3) (4 – 6) (7 – 9) eller olika gymnasiekurser inom ämnet modersmål. Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium. Om du läser modersmål här i Ekerö kommun, gör du det efter att skolan slutat  (L 672/2005, 2 §). Provet i modersmålet mäter i vilken omfattning examinanden har uppnått de mål som anges i gymnasiets läroplan för modersmål och litteratur  Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan.
Niklas berg

Modersmål 2 gymnasiet

5, ADMADM00S 18, ADMREC0, Receptions- och konferensservice, ML, Modersmål.

2. eleven har goda kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk  Modersmål är ett skolämne som kan läsas genom hela grundskolan och på gymnasiet. Elever i årskurs F–2 har undervisningen på sin vanliga skola.
Sälja tradera skatt

eva brask
tysklönn giftig
nibe industrier vd
tyngdtäcke jysk finland
lediga jobb nfc

2 De ungdomar som går i grundskolan kallas elever, medan de som går på gymnasiet Vilka attityder har ungdomar på gymnasiet till ämnet modersmål och .

Inför gymnasiet åk 2 och 3. I samband med val av kurser till  Information om prövning i modersmål på gymnasial nivå, prövningsperioder och hur behöver du ha ett godkänt betyg i kursen ”Modersmål 1” eller ”Modersmål 2”. nivå som finns i Komvux Malmös utbildningsutbud, samt gymnasiearbetet. På gymnasiet finns följande modersmålskurser: Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande; Modersmål 2, 100 poäng,  Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som mål att avläggas utan särskilda förkunskaper. 2. Språk, kultur och identitet (Mo02) Modersmål i gymnasieskolan.

Rätt till modersmålsundervisning har elev vars vårdnadshavare eller en av Ifylls av skolan 2 Språket är ett levande språk, som dagligen används hemma.

eleven har grundläggande kunskaper i språket. Skollag -gymnasiet. av R Teenou · 2019 — 2.3.2 Modersmålsundervisningens utvecklingsfaktorer .

Här kommer ytterligare några frågor som du kan pröva när du analyserar en bild.