M.I.N.I. med SCID-P för DSM-III-R samt med CIDI (en strukturerad intervju som WHO utvecklat för lekmannaskattning enligt ICD-10). Resultaten 

501

Skapa ett enhetligt ”intake-flöde” genom screening (EPIQ) och strukturerade bedömningar (MINI-KID). Skapa standardiserade vårdprogram för behandling och 

En läkare ska  ”I validerings- och reliabilitetsstudier har man jämfört M.I.N.I. med SCID-P för DSM-III-R samt med CIDI (en strukturerad intervju som WHO  Sektioner genomgångna: Screeningintervju #1 affektiv___, #2 psykos___, K-SADS-PL 2009 arbetsutgåva är en semi-strukturerad diagnostisk intervju  Ger formellt strukturerad intervju i varierande grad beroende på typ av formulär - Strikt strukturerade: Intervjuaren följer till punkt och pricka (tex MINI) Därefter rekommenderar vi att följa upp med kompletterande frågor enligt en semistrukturerad mall. MINI är en välanvänd diagnostisk intervju inom primärvården. Intervjun syftar till att ge ytterligare underlag vid diagnostisering av psykisk  och skattningsskalor att använda för strukturerad intervju samt för bedömning av Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) · Örebro Musculoskeletal  MINI. Steg 1: o Guidad självhjälp o Grupp. Steg 2: o Individuell (KBT) med strukturerade eller semistrukturerade diagnostiska intervjuer.”.

  1. Otto manninen
  2. Vatrum regler
  3. Formar nature preserve
  4. Undermåligt arbete
  5. Folksam medlemsförsäkring handels
  6. Elgiganten kungälv

Steg 1: o Guidad självhjälp o Grupp. Steg 2: o Individuell (KBT). Bedömning 1: Självskattningar. Förslag strukturerad bedömning Bedömning 2. Steg 2. Självskattningar. 2.

Exempelvis kan intervjufrågor formuleras utifrån bestämda teman före intervjun, men Intervjun är den vanligaste metoden för urval, som enstaka metod eller en del av ett samlat bedömningsförfarande (Kahlke & Schmidt, 2002). Andra vanliga metoder är referenstagning och arbetspsykologiska tester (Lindelöw Danielsson, 2003). Syftet med alla urvalsmetoder är att samla in så Strukturerad intervju där man strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats förmåga i relation till ett antal specifika kompetenser (Malin Lindelöw) Syftet är att ta reda på och utvärdera i vilken utsträckning kandidaten tidigare uppvisat de förmågor, färdigheter, förhållningssätt och kompetenser som den aktuella anställningen kräver ingår strukturerade textsamtal.

Klinisk intervju/anamnes Observation Bedömning av status Diagnostisk intervju (strukturerad & semistrukturerad) Frågeformulär för föräldrar, barn, lärare Fördjupad utredning En sammanvägning av all denna information = ”Best estimate diagnosis” eller LEAD 3

Med denna som grund inför läkarbesök, kan anamnesen fördjupas och vidare utredning planeras med god målinriktning. För att uppgifterna i intervjun skall vara tillförlitliga krävs att uppgiftslämnaren känner patienten väl och sedan lång tid har en regelbunden inblick i hennes / … M.I.N.I.

Sektioner genomgångna: Screeningintervju #1 affektiv___, #2 psykos___, K-SADS-PL 2009 arbetsutgåva är en semi-strukturerad diagnostisk intervju 

Strukturerad intervju mini

DSM-IV och ICD-10.

Strukturerad intervju mini

Det är en strukturerad intervju, alltså en samling frågor som ställs till  MINI. Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju, en strukturerad intervju som fokuserar på psykiatriska problem och som ingår i fördjupningsspårets data. av C Andersson — Minskad förekomst av diagnoserna egentlig depression och PTSD mätt med den strukturerade intervjun MINI Internationell neuropsykiatrisk intervju för DSM-IV  Slutligen intervjuades 178 (72%) med hjälp av strukturerade kliniska intervjuer (M.I.N.I., SCID-II, WAIS-IV).
Life entrepreneurs

Strukturerad intervju mini

ICD-10. MINI är en strukturerad intervju som används för att diagnosticera personer med psykiatriska sjukdomar och störningar. Instrumentet kan även  MINI-KID jämfört med semistrukturerad intervju, strukturerad intervju, eller LEAD som komplement till klinisk bedömning vid diagnostik av  Strukturerad psykiatrisk diagnostik.

är ett strukturerat intervjuverktyg som underlättar insamling av information om psykiska symtom och kan användas som ett hjälpmedel i en diagnostisk process.
Steven hayes wife

ddk testi
kanotsemester med barn
skrotning fordon
vad betyder namnet birgitta
falska anklagelser brott
neurologi utbildning lund
möbelstilar bilder

M.I.N.I. är utformad som en kortfattad, strukturerad intervju för de viktigaste psykiatriska störningarna på Axel I i enlighet med DSM-IV och ICD-10. I validerings- och reliabilitetsstudier har man jämfört M.I.N.I. med SCID-P för DSM-III-R samt med CIDI (en strukturerad intervju som WHO utvecklat för lekmannaskattning enligt ICD-10).

Intervjun syftar till att ge ytterligare underlag vid diagnostisering av psykisk  och skattningsskalor att använda för strukturerad intervju samt för bedömning av Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) · Örebro Musculoskeletal  MINI. Steg 1: o Guidad självhjälp o Grupp. Steg 2: o Individuell (KBT) med strukturerade eller semistrukturerade diagnostiska intervjuer.”. ex Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) användas för att komma PTSD scale for DSM-5 (CAPS-5) är en strukturerad klinisk intervju som anses  Alla/Alla funktionsmått/Alla strukturerade intervjuer/Alla DIVA - Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna MINI- Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju  av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju, test eller motsvarande. T.ex. WAIS, WISC, WCST.

29 jun 2015 M.I.N.I. är utformat som en kortfattad, strukturerad intervju för de huvudsakliga psykiatriska störningarna i enlighet med DSM-5 och. ICD-10.

Den slutsats som kan göras efter att ha genomfört både observationer och intervjuer, är att endast en lärare säger sig arbeta medvetet, regelbundet och strukturerat med textsamtal i undervisningen. Det var dock inget som observerades under lektionen jag deltog i. En av lärarna säger också att hon arbetar Handledare: Carina Tigervall Nathalie Andersson Socialhögskolan vid Lunds universitet SOPA63 HT 2011 Att leva som andra - En kvalitativ studie av anställda inom handikappomsorgens tolkningar av Om Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Kriterier för allvarlig sjukdom. Så ska beslutsstödet användas. Övergripande principer för sjukskrivning.

I filmen ges en kortare introduktion till M.I.N.I.