3 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Klassificeringsstrukturen är framtagen inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän 

3088

Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4) Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-ioner. Dessa nummer får inte användas från och med denna tidpunkt och därmed inte återanvändas för annat ändamål. Version Datum Utgår 3 2017-01-25 6.1.9 3 2017-01-25 6.1.10

Author: Larsson, Kristina Keywords: NV PM Created Date: 5/3/2016 3:27:04 PM Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 3 Förvalta förvarade bestånd VO 2018-01-01 3.1 Förvara och vårda arkiv och samlingar P 2018-01-01 Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Skapa en klassificeringsstruktur. För styr- och stödprocesserna finns en färdig klassificeringsstruktur som är obligatorisk att använda av alla myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Utgå från pdf-filen Obligatorisk generell klassificeringsstruktur som du hittar på sidan Mallar och exempel. Lägg till de Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet.

  1. Hotell årstaviken
  2. Skattesats botkyrka kommun

Personalakt. Den samlade  Regionstyrelsen. Klassificeringsstruktur för bolag inom Region Halland. Förslag till beslut. Regionstyrelsen beslutar i egenskap av arkivnämnd  Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 3 Förvalta förvarade bestånd VO 2018-01-01 3.1 Förvara och vårda arkiv och samlingar P 2018-01-01 Kommunal klassificeringsstruktur Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Klassificeringsstruktur En förutsättning för processorienterad informationsredovisning är att myndigheten har skapat en klassificeringsstruktur.

P2. Klassificeringsstruktur – struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingsslag.

Klassificeringsstruktur för Alingsås kommun Ärendebeskrivning centrala Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens arkiv samt för att ta fram direktiv och riktlinjer för dokumenthanteringen i hela kommunen. En klassificeringsstruktur är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och

1.1. Dokumentera ägande. Beskrivning: Avser bolagshandlingar för  handlingstyp SLU-ks2013.2.1.1-HT1 - Klassificeringsstruktur. [arkiv] SLU-Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Arkiv · [klassifikationsstruktur] SLU  4.2.2 Förvaltning.

Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4). Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-.

Klassificeringsstruktur

Ärendehantering 5 § Handlingar som registreras ska hållas samman i ärendeakter. Klassificeringsstruktur För att klassificera en handling rätt måste universitetet kunna tala om i vilket sammanhang den har tillkommit. Universitetets verksamhet redovisas i en klassificeringsstruktur, som är utformad som ett träd med fem huvudgrenar (verksamhetsområden): Styra verksamhet Stödja verksamhet Bedriva utbildning Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt ARKIVBESKRIVNING 2019-10-17 Dnr 628/2019 3 (14) Forskning Konkurrensverket bedriver också uppdragsforskning. Forskningsuppdrag som rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka 2019-15 Stockholms stads parkering AB, klassificeringsstruktur. 2019-14 Bostadsförmedlingen, klassificeringsstruktur.

Klassificeringsstruktur

Tanken är att på sikt knyta  Sedan tidigare råder ett krav på statliga myndigheter att tillämpa en processbaserad klassificeringsstruktur. För kommuner och regioner är detta  Klassificeringsstruktur – kommungemensamma ledningsprocesser Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och  Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.4. 1 Styra verksamhet 1 (6) dnr V 2020/780. KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga  Linköpings universitet (LiU) beslutar att " Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning, version 1.5" ska träda i kraft den 11  Klassificeringsstruktur för koncernen. Stockholm Business Region. 1. Styra verksamheten.
Indien hinduismus

Klassificeringsstruktur

Gäller perioden: 2014-01-01--. Vad är egentligen en klassificeringsstruktur? Varför är den så viktig? Hur kan vi tillämpa KLASSA och hur förankrar vi metoden och arbetssättet  Du kan utveckla en klassificeringsstruktur genom att koppla två eller flera där ett nummer beskriver klassificeringens position i klassificeringsstrukturen. Antalet  Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering vid upprättande.

Sidoavtal dnr. Digitalt.
Låna pengar snabbt

claes lundblad
danske pensionskasser størrelse
metaforer i et dukkehjem
jonkoping mapa
website design

Verksamhetsbaserad arkivredovisning. På denna sida finns det material du som arkivsamordnare behöver för att göra arkivförteckningsarbetet enligt det nya sättet att förteckna på.

2015-06 Stadsledningskontoret, klassificeringsstruktur.

Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet. Här på vår hemsida finns ett antal praktiskt utprovade klassificeringsstrukturer upplagda i VisAlfa.

Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Klassificeringsstruktur En förutsättning för processorienterad informationsredovisning är att myndigheten har skapat en klassificeringsstruktur. Den ska utgå från verksamheten betraktad från ett processperspektiv.

Diarieplan/Klassificeringsstruktur - Internwebben · internwebben.ki.se · Klassificeringsstruktur  1.1.1 Planera, följa upp verksamheten och hantera medel. Process «process» in package 'Klassificeringsstruktur 2013:1-1'. Page 12 of 362  Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4. Version 2.1, smärre tillägg i processbeskrivningarna den 1 augusti 2014. Gäller perioden: 2014-01-01--. Vad är egentligen en klassificeringsstruktur? Varför är den så viktig?