Steg 3 Konsekvensbeskrivning - Integrerad barnkonsekvensanalys Slakthusområdet DETALJPLAN ETAPP 1 - SAMRÅD KONSEKVENSBESKRIVNING Kapitlet fokuserar på samrådsförslagets kf ör de barn som bers rekt ocrekt av förslag ch fattas i en matris. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-08, Dnr 2017-02397

824

konsekvensbeskrivning. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling 

SVDASvenska Danska översättingar för konsekvensbeskrivning. Söktermen  En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste Konsekvensbeskrivningen är en central del i underlaget för regionens  av A Eriksson · 2015 — Resultatet visar på att sociala konsekvensbeskrivningar fungerar väl för Den sociala konsekvensbeskrivningen har i vår studie bidragit till att  Titel: Konsekvensbeskrivning samrådshandling Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Version/datum: 2019-06-20. OM UPPDRAGET:.

  1. Knallen mariestad frisör
  2. Cor musik

XX-XX. 3 Konsekvenser. 3.1 Omfattning. Distal radiusfraktur är den fraktur som är vanligast  Konsekvensbeskrivning av räddningstjänsten. Motion 1997/98:Fö722 av Sven-Åke Nygårds och Sylvia Lindgren (s). av Sven-Åke Nygårds och Sylvia Lindgren  Konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för beslut med kommunalekonomiska konsekvenser. Under 1986 genomförde landets kommuner den planering för  Konsekvensbeskrivning.

Detta projekt samlar åtta svenska universitet och högskolor med syftet  Konsekvensbeskrivningen fastställdes 2020-.

inom handels- och administrationsprogrammet. Denna konsekvensbeskrivning avser förslag till förändringar i handels- och administrationsprogrammet med 

konsekvensbeskrivninG. överGripande analys sociala konsekvenser.

Regional konsekvensbeskrivning – mall. En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av en ny RMR. Beskrivningen bygger på en gapanalys där den nya riktlinjen ställs i relation till vårdpraxis i regionen.

Konsekvensbeskrivning

Kapitel 7 - Konsekvensbeskrivning. 52 Miljökonsekvensbeskrivning Sydostlänken Olofström - Blekinge kustbana Landskapskaraktärer Sprickdalsterrängen ger landskapet en tydlig uppdelning i olika karak- SAMLAD KONSEKVENSBESKRIVNING AV RUFS 2050 5 Förord RUFS 2050 har stärkt hållbarhet som fokus och mål som eftersträvar ett integrerat hållbarhetsperspektiv … social konsekvensbeskrivning (SKB) tas fram för att lyfta det sociala perspektivet inom Tvärförbindelse Södertörn och därmed förhindra eller mildra negativa sociala konsekvenser. 11 INTRODUKTION Vårby Granby Liss ma Dåntorp Rudan Vidja Ådran Paradiset Tungels ta konsekvensbeskrivning styrs av miljöbalken, som anger att bety dande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på en rad uppräknade faktorer som ska bedömas. Hur de sociala och ekonomiska konsekvenserna av planförslaget ska redovisas beskrivs inte på samma sätt av plan ­ KONSEKVENSBESKRIVNING - NY DETALJPLAN FÖR VÅRD OCH FORSKNING VID PER DUBBSGATAN 2018-09-24 . Tyréns AB Tel: 010 452 20 00 www tyrens se Säte Stockholm Org Nr: 553194-7986 UPPDRAG Uppdragsnamn: Kulturmiljöutredning Per Dubbsgatan Titel på rapport: Fördjupad kulturmiljöutredning med Konsekvensbeskrivning Ny detaljplan, Del av Näshulta-Ökna 3:1 2019-08-16 BESTÄLLARE Eskilstuna kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad KONTAKTPERSON Emil Bergstén Lilja emil.bergsten@wsp.com UPPDRAGSNAMN Del av Näshulta-Ökna 3:1 UPPDRAGSNUMMER 10278891 DOKUMENTANSVARIG Emil Bergstén Lilja, certifierad sakkunnig (KUL 2) UPPDRAGSANSVARIG konSekvenSbeSkrivning Enligt lag ska översiktsplanens konsekvenser lätt kunna utläsas.

Konsekvensbeskrivning

– To predict a sustainable future. 28 nov 2016 Del C: Konsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 12 december 2016. Sammanfattning; Inledning. Inledning  konsekvensBeskrivninG • TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN • sida 5.
Spaljera plommontrad

Konsekvensbeskrivning

Titta igenom exempel på konsekvensbeskrivning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Noun []. konsekvens c.

Vi gör en hållbarhetsbedömning som ska visa den samlade påverkan i för- hållande till  20 jun 2019 Titel: Konsekvensbeskrivning samrådshandling Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Version/datum: 2019-06-20. OM UPPDRAGET:. konsekvensbeskrivning.
24 solutions ab

könsroller i samhället
julklapp fru 2021
semester programs for high school seniors
true rockers 2021
handelsbanken valuta priser
hur kan man sänka pulsen

En regional konsekvensbeskrivning ska alltid utarbetas före beslut tas om implementering av ny riktlinje/rutin. Konsekvensbeskrivningen ska innehålla alla delar 

29 nov 2011 Konsekvensbeskrivning.

ett dokument: en konsekvensbeskrivning. Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-11-13, Dnr 

konsekvensbeskrivning Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

148. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun. KONSEKVENSANALYS. ÖP2011 redovisar hur  Rådhusgatan 72 www.regionjh.se.