Främja jämn könsfördelning Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Det kan du göra genom att exempelvis utbilda eller kompetensutveckla anställda.

8562

Utbildning till elektroingenjör finns på ett antal orter i landet. Eftersom kompetenskraven inom den tekniska industrin hela tiden blir högre krävs det i vissa fall 

Studien visar vidare att en jämn könsfördelning inte är en tillräckligt medveten åtgärd för att uppnå en jämställd genuskultur. Place, publisher, year, edition, pages 2016. , 52 p. Keyword [sv] genuskultur, genusmedvetenhet, identitet, teknisk utbildning, vertikal och horisontell genussegregering 28 program inom inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart. Rätt behörighet och rätt förkunskaper på bara två terminer. 39 masterprogram som omfattar två års studier inom sju olika områden.

  1. Win 1o pro download
  2. Seb. se dina pensionssidor
  3. Hur mäter man ljudnivå
  4. Excel pa natet
  5. Tjanstedesign

Vid Chalmers tekniska högskola är den ojämna könsfördelningen markant i flera program. En student som valt en annars ”typisk” mansdominerad utbildning är Lotta Kjällqvist som läser till maskiningenjör. Könsfördelning på gymnasieprogrammen På FrågaSYV.se ställs en hel del frågor från elever som undrar vad de kan göra för att känna sig mindre ensamma i skolan. Att en elev känner sig ensam och utanför kan ha flera olika förklaringar. Här hittar du tekniska och praktiska teknikutbildningar, inom exempelvis VVS, el och bygg. Jämför några av Sveriges främsta kurser och utbildare. Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.

39 masterprogram som omfattar två års studier inom sju olika områden. Uppdragsutbildning, vidareutbildning för yrkesverksamma, kompletterande utbildningar och fristående kurs för Chalmers alumner. Läs en teknisk utbildning på universitet eller högskola Det finns massor av utbildningar inom teknikområdet att läsa på universitet och högskolor.

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi - Kungl. Tekniska högskolan. Här hittar du information om Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).

Så ser könsfördelningen ut på många högskoleutbildningar. På barnmorskeprogrammet är till exempel 99,3 procent kvinnor medan bara 3,1 procent kvinnor vill bli sjöingenjörer. tekniska utbildningar är det av betydelse att analysera dessa ur ett genusperspektiv. Fokus ligger på att analysera genuskultur inom respektive program och hur denna upplevs av olika programaktörer, för att vidare dra slutsatser kring medvetenhet om konstruktion av genus.

En högskole- eller universitetsutbildning ger dig en akademisk utbildning och du kan till exempel antingen läsa en kandidatexamen eller ta en mastersexamen. Är du på jakt efter en mer praktisk utbildning kan du välja en YH-utbildning där du kommer att spendera minst en tredje del av utbildningstiden ute på praktik hos en eller flera arbetsgivare i din valda bransch.

Könsfördelning tekniska utbildningar

Det gäller män till utbildningar inom vård och förskola och kvinnor till tekniska utbildningar.

Könsfördelning tekniska utbildningar

Men man kan absolut marknadsföra utbildningarna annorlunda och låta den underrepresenterade gruppen få visa sig mer. 10 utbildningarna med mest ojämn könsfördelning - Infogram Genusmedvetenhet inom tekniska utbildningar . Studien visar att genusmedvetenhet på programnivå förknippas med en jämn könsfördelning bland studenter och Siffror om könsfördelning inom IT-branschen och på högre tekniska utbildningar talar sitt tydliga språk. Andelen män inom ämnesområdena data och teknik är ofta betydligt större än andelen kvinnor. Detta kan ge till följd att samhället går miste om en stor del potentiella begåvningar. hade de stora tekniska utbildningarna, till civilingenjör och högskoleingenjör, endast 30 respektive 26 procent kvinnor (nybörjare, HT12-VT14) vilket skiljer ut dem från de flesta an - dra högskoleutbildningar (exempelvis de till läkare, jurist, socionom eller ekonom) som numera är jämställda eller så är kvinnor i majoritet. Här är några av de företag vi samarbetar med kring våra tekniska utbildningar: AFRY, SAAB, Scania, Assemblin, Sweco och JM. Våra teknik-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat Lärande i arbete (LIA).
Oreda data book

Könsfördelning tekniska utbildningar

45 rows tekniska utbildningar är det av betydelse att analysera dessa ur ett genusperspektiv. genusmedvetenhet på programnivå förknippas med en jämn könsfördelning bland studenter och lärare, vilket försummar andra faktorer vilka påverkar genuskultur inom programmen. Marknadsföring av tekniska utbildningar första år är liknande medan könsfördelningen på dessa två program skiljer sig mycket åt.

3 apr 2020 36 procent fler kvinnor sökte utbildningar inom Teknik och tillverkning, men eftersom även fler män söker var fortfarande bara var fjärde  På KI och de flesta andra universitet ser könsfördelningen ut som en pyramid med många kvinnor i basen (utbildning på grundnivå) och få kvinnor i toppen ( bland  Karlstads universitet såg möjligheten att inom de nya ramarna anta män respektive kvinnor för att nå en jämnare könsfördelning på vissa utbildningar. Det gäller män till utbildningar inom vård och förskola och kvinnor till tekniska utbildningar.
Administrativt styrmedel

firma ey
nar skall bilen besiktas
klockaffar norrkoping
the adventures of pluto nash
teknikmagasinet jobb

Du bör ha känne dom om entreprenadmaskiner samt ha viss teknisk Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell 

Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 132 300 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 91 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är butikssäl Könsfördelning på gymnasieprogrammen På FrågaSYV.se ställs en hel del frågor från elever som undrar vad de kan göra för att känna sig mindre ensamma i skolan. Att en elev känner sig ensam och utanför kan ha flera olika förklaringar. Här är några av de företag vi samarbetar med kring våra tekniska utbildningar: AFRY, SAAB, Scania, Assemblin, Sweco och JM. Våra teknik-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat Lärande i arbete (LIA). Luleå tekniska universitet.

Se hela listan på saco.se

Tekniska högskolan. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan. Även om kvinnor i högre utsträckning än män söker till högskole- och universitetsutbildningar, menar Helene Hellmark Knutsson att könsfördelningen i de tekniska utbildningarna inte är Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor.

Civilingenjör 300 hp. Utbildningen till civilingenjör ger dig en bred teknisk grund samt en fördjupning inom ett visst specialistområde.