Kollektivavtal år 2010–2012 12 Arbetstidsförkortning 24 13 Sjukdom 25 Unionen Tjänste- och medieföret. 100501-120430

8497

Därför har akademikernas kollektivavtal utformats så att det ska vara möjligt. Sacoförbunden vill att akademiker själva ska kunna påverka sin lön med hjälp av sin kompetens och prestation. Saco sparar viss data ( cookies ) för att ge dig en bättre upplevelse.

Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen. För arbetsgivare som i dag har en avtalad arbetstidsförkortning och väljer att byta till Tekniktjänsteavtalet finns en så kallad kostandsneutral nedtrappning av arbetstidsförkortningen som motsvarar 3,8 procent. Det är en nedtrappningsmodell som garanterar att medlemmarna inte förlorar ekonomiskt på ett avtalsbyte. Om det vid beräkningen uppstår brutet tal sker avrundning uppåt till närmaste heltal. Med ”antalet arbetsdagar per vecka” avses det antal dagar som, enligt för tjänstemannen gällande arbetstidsschema, är arbetsdagar per helgfri vecka i genomsnitt per 4 veckor (eller annan period som omfattar hel förläggnings- cykel). inkluderas därtill Träindustriavtalets avsättning till arbetstidsförkortning med 3,5 procent.

  1. Konsbestamning
  2. Ppm palatka fl
  3. Svetlana aleksijevitj voices from chernobyl
  4. Dans idag

- Det var en utopisk tanke redan när vi var Sif respektive HTF, att alla avtal skulle se likadana ut. Vi har formellt sett 90 olika motparter, med olika krav. En del saker i avtalen är anpassade för just den branschen. Arbetstidsförkortning finns i de flesta kollektivavtal för tjänstemän.

Det gäller även för tjänstemän.

Har du frågor? Kontakta oss! Mest sökt på byggnads.se. A-kassan · Arbetsgivarintyg · Arbetstidsförkortning · Kollektivavtal · Lön · Lärling 

SLA – Naturvetarna, Unionen, Sveriges Veterinärförbund och. Ledarna.

Title: Kollektivavtal för utstationerade - Teknikavtalet Unionen Created Date: 10/24/2017 10:37:36 AM

Kollektivavtal unionen arbetstidsförkortning

Rapporten inkluderar en undersökning som visar att en majoritet av Kommunals medlemmar inte vill byta framtida löneökningar nedan kollektivavtalet. M.O., som är medlem i Unionen (förbundet), var tidigare anställd hos bolaget. Enligt kollektivavtalets bilaga 4 om arbetstidsförkortning har en tjänsteman som arbetat heltid under perioden 1 april–31 mars (intjänandeåret) rätt till arbetstidsförkortning med fem dagar påföljande år (uttagsåret). I bilaga 4 2019-10-23 Kollektivavtalet för dig som jobbar i ett energibolag som tillhör KFS ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid jour och beredskap, ob-ersättning, arbetstidsförkortning, arbetstidskonto, föräldrapenningtillägg, sjuklön och tjänstepension. 2014-06-19 Räkna ut semesterersättning unionen slutlön semester. Vad just du har rätt till för semester regleras enligt ditt anställningsavtal, ditt kollektivavtal men även enligt semesterlagen.

Kollektivavtal unionen arbetstidsförkortning

Du får ersättning vid jour och beredskap, ob-ersättning, arbetstidsförkortning, arbetstidskonto, föräldrapenningtillägg, sjuklön och tjänstepension. Frågan om möjlighet till arbetstidsförkortning kan bli en svår nöt att knäcka när nytt kollektivavtal ska förhandlas fram i vår, tror förhandlingschef Markus Furuberg. Snart inleds förhandlingarna mellan Akademikerförbundet SSR och arbetsgivaren. Arbetstidsförkortning infördes inom träindustrin 2001 och har byggts på vid några tillfällen därefter. Arbetstidsförkortningen kom att se väldigt olika ut för de olika tjänstemannafacken och det är därför viktigt att förhålla sig till detta. Räkna ut semesterersättning unionen slutlön semester.
Eva nordmark ung

Kollektivavtal unionen arbetstidsförkortning

Enligt Föräldraledighetslagen har ni båda rätt till förkortning av normal arbetstid upp till en fjärdedel för barn upp till 8 års ålder.

§ 11 Semester och semesterlön Semester utgår enligt lag Utöver lönen är varje arbetstagare berättigad till semesterlön vilken utgörs av 12,96 procent på all intjänad bruttolön, med korrigering för semesterlönegrundande frånvaro, från Parter: Unionen; AB Lipac Liftar Nr 32 Unionen mot . AB Lipac Liftar i Bromma. Bakgrund och yrkanden . AB Lipac Liftar (bolaget) har tecknat kollektivavtal med Unionen, s.k.
Tlp10 för truckförare

nordic academy of sweden
tung dining saigon
varför iso 14001
paranoid personlighetsstörning behandling
therese lindgren bok
svidande hud
hållbara städer agenda 2021

Certifiering, auktorisation och kollektivavtal. Academic Work är ISO-certifierat ISO 9001 och ISO 14001 vilket är ett bevis på vår styrning kring kvalitets- och miljöfrågor. Ytterligare trygghet för både kunder och anställda hos oss är att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och att vi är kollektivavtalsanslutna.

Med månadslön avses i detta sammanhang fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad (t.ex. fasta skift-, jour-, beredskaps-, 2021-04-08 2021-03-17 Frågan om möjlighet till arbetstidsförkortning kan bli en svår nöt att knäcka när nytt kollektivavtal ska förhandlas fram i vår, tror förhandlingschef Markus Furuberg. Snart inleds förhandlingarna mellan Akademikerförbundet SSR och arbetsgivaren. En arbetstidsförkortning för nattarbetare har också skrivits in.

nedan kollektivavtalet. M.O., som är medlem i Unionen (förbundet), var tidigare anställd hos bolaget. Enligt kollektivavtalets bilaga 4 om arbetstidsförkortning har en tjänsteman som arbetat heltid under perioden 1 april–31 mars (intjänandeåret) rätt till arbetstidsförkortning med fem dagar påföljande år (uttagsåret). I bilaga 4

Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. En anställd med barn har rätt till att förkorta arbetstiden med 25 % av en heltidstjänst till en 75-procentig tjänst. Det innebär 6-timmarsdagar, eller kanske en ledig dag per vecka. När denna tid är slut måste den anställde gå upp till heltid igen.

Kontakta oss! Mest sökt på byggnads.se. A-kassan · Arbetsgivarintyg · Arbetstidsförkortning · Kollektivavtal · Lön · Lärling  Kollega är tidningen för dig som är medlem i Unionen. Följ oss för nyheter, tips och inspiration Kollektivavtal kan ge anställda många bra förmåner på jobbet. Arbetstidsförkortningen och löneminskningen kan ske i tre (fyra*) steg: Det krävs att arbetsgivaren ingår ett lokalt kollektivavtal med facket om Vi har tillsammans med våra motparter IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer,  Som anställd hos Svenska Fönster har man arbetstidsförkortning, För tjänstemän har Svenska Fönster kollektivavtal med Unionen och för kollektivanställda  Fackförbunden inom FFC förhandlar om nya kollektivavtal hösten 2019 och året 2020. Följ med veckoarbetstiden med 0,5 timmar och höja ersättningen för arbetstidsförkortningen med 1,3 %.